คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1 ม.4/2 ปี 1/64


ผู้สอน
รังสิต สิงห์มหาไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1 ม.4/2 ปี 1/64

Class ID
60153

หมายเลขประจำวิชา
ว30281

สถานศึกษา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)