ส14102-ประวัติศาสตร์ป.4/mepปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว กมลทิพย์ ชุมจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส14102-ประวัติศาสตร์ป.4/mepปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

Class ID
60264

Class Code
ส14102

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คำอธิบายวิชา

ประวัติศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)