homeจิตวิทยาการกีฬา
person
จิตวิทยาการกีฬา

ผู้สอน
ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
จิตวิทยาการกีฬา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6032

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกกำลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอน การเล่น และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการออกกำลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององค์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬา รวมทั้งประวัติและวิวัฒนาการของจิตวิทยาการกีฬาในและต่างประเทศ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)