homeจิตวิทยาการกีฬา
personperson_add
จิตวิทยาการกีฬา

ผู้สอน
ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จิตวิทยาการกีฬา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6032

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกกำลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอน การเล่น และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการออกกำลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององค์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬา รวมทั้งประวัติและวิวัฒนาการของจิตวิทยาการกีฬาในและต่างประเทศ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)