homeประถมศึกษาปีที่ 4-6
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ 4-6

ผู้สอน
person
นางสาว มะลิ จันทร์ศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4-6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6048

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  จำนวน  49 คน ชาย จำนวน 27 คน หญิง จำนวน 22 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)