นายนคร อินสุข

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับผม ผมนายนคร  อินสุข  โรงเรียนบ้านหนองแวง