homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นางสาว วิสาขา สุดสงคราม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6059

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ทำการศึกษางานศิลปะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)