homeกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
person
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอน
ลำไพ บุญยิ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6065

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)