homeกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
personperson_add
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอน
ลำไพ บุญยิ่ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6065

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)