กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 (กบ.102) [พฤหัสบดี คาบ 7-8]


ผู้สอน
ครู นิอร น้ำใจดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 17 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 (กบ.102) [พฤหัสบดี คาบ 7-8]

Class ID
60703

Class Code
30000-2001

สถานศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
คำอธิบายวิชา

https://meet.google.com/xod-oqfb-drn


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)