homeโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียน 2/2556(project)
personperson_add
โครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียน 2/2556(project)

ผู้สอน
ดร. สุทิพย์ เป้งทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียน 2/2556(project)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6110

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดสร้างเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อกับนักศึกษาที่ทำ โครงงานในภาคเรียนที่ 2/2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)