ผู้สอน
ดร. สุทิพย์ เป้งทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

โครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียน 2/2556(project)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6110

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

จัดสร้างเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อกับนักศึกษาที่ทำ โครงงานในภาคเรียนที่ 2/2556