homeปัญหาพิเศษ
person
ปัญหาพิเศษ

ผู้สอน
ดอกเตอร์ วิรญา ครองยุติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปัญหาพิเศษ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6114

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 สำหรับนักศึกษาที่ทำวิจัยกับอาจารย์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)