homeปัญหาพิเศษ
personperson_add
ปัญหาพิเศษ

ผู้สอน
ดอกเตอร์ วิรญา ครองยุติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปัญหาพิเศษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6114

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 สำหรับนักศึกษาที่ทำวิจัยกับอาจารย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)