homeวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life on Sufficiency Economy) สำหรับนักศึกษา section07 (วันศุกร์บ่าย)
person
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life on Sufficiency Economy) สำหรับนักศึกษา section07 (วันศุกร์บ่าย)

ผู้สอน
ดอกเตอร์ วิรญา ครองยุติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life on Sufficiency Economy) สำหรับนักศึกษา section07 (วันศุกร์บ่าย)

Class ID
6117

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 ตอนบ่าย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)