ผู้สอน
ดอกเตอร์ วิรญา ครองยุติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life on Sufficiency Economy) สำหรับนักศึกษา section07 (วันศุกร์บ่าย)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6117

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

 ตอนบ่าย