ผู้สอน
นาย เอกสิทธิ์ ยางดอน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โรงเรียนกันตะบุตร วิชาดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยครูเอกสิทธิ์ ยางดอน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6136

สถานศึกษา

โรงเรียนกันตะบุตร


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อเรียนรู้ วิชาดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาดนตรี) 

โดยครูเอกสิทธิ์ ยางดอน