ยุทธนา โพนสีสม


ผู้สอน
เด็กชาย ยุทธนา โพนสีสม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ยุทธนา โพนสีสม

Class ID
6141

สถานศึกษา
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คำอธิบายวิชา

 rt5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)