homeวัสดุศาสตร์
personperson_add
วัสดุศาสตร์

ผู้สอน
person
นาย รอมลี เจะดอเลาะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วัสดุศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
615

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วัสดุ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)