ผู้สอน
นาย พิทยา ปฏิโค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมวัดถุ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6152

สถานศึกษา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ


คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมวัดถุ