homeพื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมวัดถุ
personperson_add
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมวัดถุ

ผู้สอน
person
นาย พิทยา ปฏิโค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมวัดถุ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6152

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมวัดถุ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)