การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี64 หมู่800


ผู้สอน
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี64 หมู่800

Class ID
61566

หมายเลขประจำวิชา
03760433-59

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำอธิบายวิชา

ปีการศึกษา 2564 หมู่800/830


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)