N 04 ความงาม 1/64 (อังคาร 8.30)


ผู้สอน
ไม่ต้องใสข้อความใดๆ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 21 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
N 04 ความงาม 1/64 (อังคาร 8.30)

Class ID
61577

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาฯ วิชาความงดงาม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)