วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.๕