homeวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย กฤตวัฒน์ คำปา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6160

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรุ้เกี่ยวกับการสร้างงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2007


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)