homeวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
person
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย กฤตวัฒน์ คำปา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6160

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรุ้เกี่ยวกับการสร้างงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point 2007


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)