homeสัมมนาแผนแม่บทชุมชน
personperson_add
สัมมนาแผนแม่บทชุมชน

ผู้สอน
จักรพันธ์ ศักยพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาแผนแม่บทชุมชน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6164

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาระกิจ ประการหนึ่งของผู้เรียนรู้คือ การเข้าใจ และ บอกเล่าถึงความสำคัญ กระบวนการที่ได้มาของแผนแม่บทชุมชน งานชิ้นนี้จะเป็นตัวชี้วัดในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมที่ผู้เรียนรู้ อาศัยอยู่ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)