ผู้สอน
จักรพันธ์ ศักยพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สัมมนาแผนแม่บทชุมชน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6164

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาระกิจ ประการหนึ่งของผู้เรียนรู้คือ การเข้าใจ และ บอกเล่าถึงความสำคัญ กระบวนการที่ได้มาของแผนแม่บทชุมชน งานชิ้นนี้จะเป็นตัวชี้วัดในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมที่ผู้เรียนรู้ อาศัยอยู่