การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์


ผู้สอน
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา
61761

รหัสวิชาของสถานศึกษา
COM3901-58

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

สัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดใหม่ ๆ และผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์จากเอกสาร วารสาร งานวิจัย รวมทั้งบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนหัวข้อ โครงงานวิจัย การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับโครงงานวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)