การประเมินผลโครงการ 4/2


ผู้สอน
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประเมินผลโครงการ 4/2

Class ID
61779

Class Code
PA52302

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำอธิบายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล ทฤษฎีการประเมินผล ตัวแบบการประเมินผล กระบวนการประเมินผล การออกแบบการประเมินผล การกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินผล การวิจัยประเมินผล และการเขียนรายงานการประเมินผล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)