การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน ( Energy Audit and Analysis ) 1/64


ผู้สอน
Woranuch Jangsawang
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน ( Energy Audit and Analysis ) 1/64

Class ID
61877

หมายเลขประจำวิชา
5683314

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำอธิบายวิชา

ขั้นตอนและวิธีการตรวจวัด ตัวแปรต่างๆในการตรวจวัดทางพลังงานในระบบต่างๆ การวิเคราะห์ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในระดับองค์กร สัดส่วนการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลัก การวิเคราะห์การใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์ แผนผังกระบวนการและดัชนีการใช้พลังงาน การวิเคราะห์ระดับอุปกรณ์ การหาประสิทธิภาพการใช้พลังงานรายอุปกรณ์/เครื่องจักร และการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)