homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4

ผู้สอน
นาย เสด็จ แก้วแสนเมือง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6191

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 computer_sdp


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)