ผู้สอน
นาง ประเทียบ นันทโพธิ์เดช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6198

สถานศึกษา

โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

หนังสือเรียนออนไลน์ป.2โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา