อบรมครู ไอ ซี ที 28-30 Nov. 2012 สพป.นค.1


ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน โคตรชมภู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อบรมครู ไอ ซี ที 28-30 Nov. 2012 สพป.นค.1

Class ID
6211

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองนาง
คำอธิบายวิชา

อบรมครู ไอ ซี ที 28-30 Nov. 2012 สพป.นค.1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)