homeการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
person
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

ผู้สอน
นางสาว วรรณา ไชยศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
623

สถานศึกษา
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

คำอธิบายวิชา

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)