แพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยีเว็บ


ผู้สอน
ดร.สิริกร กรมโพธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
แพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยีเว็บ

รหัสวิชา
62494

รหัสวิชาของสถานศึกษา
416101

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มดิจิทัลและประเภทของแพลตฟอร์มดิจิทัลในปัจจุบัน ระบบปฏิบัติการในการทำงานของแพลตฟอร์ม องค์ประกอบของการพัฒนาแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีเว็บ วิธีการทำงานของแพลตฟอร์มออนไลน์ การประมวลผลฝั่งไคลเอนท์ การประมวลผลฝั่งเซิฟเวอร์ ความสามารถในการเข้าถึงได้และการใช้งานได้ของสื่อดิจิทัล พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจด้วยภาษาสคริปต์พื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books