ประถม4
ผู้สอน

นาง พัชนี นิตยา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประถม4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6250

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา

คำอธิบายชั้นเรียน

หอ้งเรียนออนไลน์โดยกล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.