homeเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
kru ชวลิต ประลันย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6252

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเข้ากลุ่มในห้องที่กำหนดด้วยครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)