homeเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
kru ชวลิต ประลันย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6252

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนเข้ากลุ่มในห้องที่กำหนดด้วยครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)