คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2 ชั้น ม.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเข้ากลุ่มด้วยครับ