homeเทคโนโลยีสื่อประสม
person
เทคโนโลยีสื่อประสม

ผู้สอน
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสื่อประสม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6267

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา  เทคโนโลยีสื่อประสม  รหัสวิชา ง20202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)