หุ่นยนต์
ผู้สอน

นาย กิตติชัย ทองดี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
หุ่นยนต์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6277

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.