homeง 32201 งานเทคโนโลยีการออกแบบ
person
ง 32201 งานเทคโนโลยีการออกแบบ

ผู้สอน
นาย เอกชัย บุญอาจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 32201 งานเทคโนโลยีการออกแบบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6308

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา  ง 32201  วิชา งานเทคโนโลยีการออกแบบ  ชั้น ม.5 ทุกห้องเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)