homeง 32201 งานเทคโนโลยีการออกแบบ
personperson_add
ง 32201 งานเทคโนโลยีการออกแบบ

ผู้สอน
นาย เอกชัย บุญอาจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง 32201 งานเทคโนโลยีการออกแบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6308

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา  ง 32201  วิชา งานเทคโนโลยีการออกแบบ  ชั้น ม.5 ทุกห้องเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)