homeเธอและฉัน
person
เธอและฉัน

ผู้สอน
yingyongvang ยิ่งยง แซ่ว้าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เธอและฉัน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6321

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จะอยู่กับเธอ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)