homeกระบวนวิชา HED 4601 ระบบสุขภาพ
person
กระบวนวิชา HED 4601 ระบบสุขภาพ

ผู้สอน
ผศ.ดร. เกษม ชูรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กระบวนวิชา HED 4601 ระบบสุขภาพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6327

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กระบวนวิชา HED 4601 ระบบสุขภาพ

ผู้สอน : อาจารย์เกษม ชูรัตน์

ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)