homeโปรแกรมตารางงานระดับชั้น ปวช 1/2
person
โปรแกรมตารางงานระดับชั้น ปวช 1/2

ผู้สอน
นาย ชัยวัฒน แก้วซ้าย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โปรแกรมตารางงานระดับชั้น ปวช 1/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6333

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาโปรแกรมตารางงานระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)