homeโปรแกรมตารางงานระดับชั้น ปวช 1/2
personperson_add
โปรแกรมตารางงานระดับชั้น ปวช 1/2

ผู้สอน
นาย ชัยวัฒน แก้วซ้าย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมตารางงานระดับชั้น ปวช 1/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6333

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโปรแกรมตารางงานระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)