homeแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. 1
personperson_add
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. 1

ผู้สอน
person
นาย เอกชัย คุ้มภัยรันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6338

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ดูผลการเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)