หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัส 1022002
ผู้สอน

นาย อภินันท์ อามีเราะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัส 1022002

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6359

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.