ผู้สอน
นาย พัฒนา อุณารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6393

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง


คำอธิบายชั้นเรียน

 เปิดให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกป่าฝางทุกชั้นเรียน