ชั้นมัธยมศึกษา 4/4

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูบุษบา สอนจ้า