homeวิจัยไทย Sect.01
personperson_add
วิจัยไทย Sect.01

ผู้สอน
ผศ. เชาว์ เพ็ชรราช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิจัยไทย Sect.01

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6404

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

1.  ชั้นเรียนภาคปฏิบัติในการนำเสนอเอกสารรายงานการวิจัยภาษาไทย 

2.  ชั้นเรียนเสริมการเรียนรู้การวิจัยภาษาไทย 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)