1/2565 ข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์


ผู้สอน
นาง จาริณีย์ ชูแก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/2565 ข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์

รหัสวิชา
64270

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา

-ลงเวลาปฏิบัติราชการเวลา 07.00 - 08.15 น. -รายงานข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)