2/2564 ข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์


ผู้สอน
นาง จาริณีย์ ชูแก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2/2564 ข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์

รหัสวิชา
64270

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

-ลงเวลาปฏิบัติราชการเวลา 07.00 - 08.15 น. -รายงานข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ประจำวัน


฿11,500.00 -54.0%
฿799.00 -63.7%
฿199.00 -30.15%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)