การผลิตแพะและแกะ 2/ 2564


ผู้สอน
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 8 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตแพะและแกะ 2/ 2564

รหัสวิชา
64392

รหัสวิชาของสถานศึกษา
5004312

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงแพะและแกะ

พันธุ์แพะและแกะ

หลักและวิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุ์

ระบบการจัดการฟาร์ม

อุปกรณ์และโรงเรือน

อาหารและการให้อาหาร

การจัดการสุขภาพฝูงสัตว์

ปัญหาในการเลี้ยงแพะและแกะ

การเก็บบันทึกข้อมูลและการตลาดแพะและแกะ

การฝึกเลี้ยงแพะหรือแกะบางชนิด


฿396.00 -44.7%
฿360.00 -30.0%
฿399.00 -56.89%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)