homeอาชีพท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
อาชีพท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
person
นาง ช่อทิพย์ ทองไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อาชีพท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6446

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาชีพท้องถิ่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)