homeคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
personperson_add
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

ผู้สอน
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
646

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตศึกษา

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)