การจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย ClassStart-C2


ผู้สอน
ดร. พวงรัตน์ จินพล
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย ClassStart-C2

รหัสวิชา
65274

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คำอธิบายวิชา

รู้จัก ClassStart และสมัครใช้งาน การสร้างห้องเรียนและจัดการผู้เรียน การจัดการแบบฝึกหัด (อัตนัย) และแบบทดสอบ (ปรนัย) ระบบลงเวลาเรียนและดาวน์โหลดข้อมูลคะแนน ถาม-ตอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books