การบริหารการพัฒนา 3/1


ผู้สอน
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารการพัฒนา 3/1

รหัสวิชา
65319

รหัสวิชาของสถานศึกษา
PA52202

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายวิชา

แนวคิด หลักการของการบริหารการพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ทฤษฎีการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)