999-225 การพยาบาลผุ้สูงอายุ 2/2564


ผู้สอน
นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
999-225 การพยาบาลผุ้สูงอายุ 2/2564

รหัสวิชา
65325

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ผุ้เรียนเป็นนักศึกษา รหัส 63…..จำนวน 62 คน


฿189.00 -0.0%
฿926.00 -71.38%
฿99.00 -62.94%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)