นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 64


Teacher
พวงทอง เพชรโทน
Current sign in at about 13 hours ago

Title
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 64

Class ID
65505

Standard Class Code
BS50506

School

Description

ใชัสำหรับการเรียนการสอนวิชา BS50506 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา Innovation and Digital Technology for Buddhism Teaching


฿700.00 -52.29%
฿230.00 -19.57%
฿100.00 -0.0%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)